Foreningen Copydan Arkiv ledes af en bestyrelse, som består af op til otte medlemmer i overensstemmelse med vedtægterne

Bestyrelsen står i spidsen for foreningens formål

Det er foreningens formål at administrere den aftale om brug af arkivmateriale, som er indgået mellem DR og Copydan samt en lang række organisationer, som repræsenterer rettigheder til DR's arkiv af radio- og tv-udsendelser.

Hvem sidder i bestyrelsen?

Bestyrelsen i Copydan Arkiv består aktuelt af:

Bestyrelsesformand:

Sandra Anne Piras, Danske Filminstruktører
Sekretariatschef, Danske Filminstruktører
Medlem af bestyrelsen i Copydan KulturPlus

Repræsentanter i Copydan Arkivs bestyrelse: 

Morten Rosenmeier, Akademikerne

Thomas Søemod, Dansk Artist Forbund

Dirk Brüel, Dansk Filmfotograf Forbund

Jan Weincke, Dansk Filmfotograf Forbund

Frank Egholm Andersen, Dansk Forfatterforening

Hans Jørgen Dybro, Dansk Journalistforbund

Jesper Grove Jørgensen, Dansk Kapelmesterforening

Michael Antonsen, Dansk Metal

Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund

Morten Madsen, Dansk Musiker Forbund

Heidi Holm Madsen, Dansk Skuespillerforbund

Anna-Katrine Olsen, Dansk Skuespillerforbund

Christina B. Knudsen, Danske Dramatikere

Jakob Pelch, Danske Scenografer

Peter Rønnov-Jessen, Danske Skønlitterære Forfattere

René Høyer Jørgensen, Film og TV-Arbejderforeningen

Steen Madsen, Foreningen af Danske Sceneinstruktører

Chresten Speggers Simonsen, Fællesrådet for Udøvende Kunstnere

Daniel Montigny, IFPI Danmark

Gorm Arildsen, Koda

Loui Törnquist, Musikforlæggerne i Danmark

Anne Sophie Gersdorff Schrøder, Producent Rettigheder Danmark

Anne Hjort, Teknisk Landsforbund