Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Fra Tv-serien Lykke II | © DR/Agnete Schlichtkrull
Tv-serien Lykke II, DR

De fleste af os kan huske tilbage til tv-udsendelser fra vores barndom, ungdom eller tidligere voksenår, som har betydet noget særligt. Uanset om det var børne-tv, vi så efter skole, en julekalender eller en dramaserie, som holdt os klistret til skærmen dengang hele familien sad sammen foran det samme fjernsyn. Aftaler mellem DR og rettighedshaverne, som er repræsenteret gennem Copydan Arkiv, har gjort det muligt for os at se mange af udsendelserne igen bl.a. på nettet.

Arkivaftalerne er led i medieaftale

Alle de gode gamle tv-oplevelser er mere end nostalgi og glade minder fra en særlig tid i vores liv. Det er også et stykke kulturhistorie, som DR har skrevet sig selv ind i med alle de mange tv-produktioner gennem tiden. Lige fra historieprogrammer til tv-serier som Matador eller huset på Christianshavn, som er blevet øjebliksbilleder, vi alle sammen husker, når vi tænker på, hvordan Danmark så ud på et bestemt tidspunkt. Derfor har der også været et ønske fra politisk side om at gøre indholdet fra DR's arkiver tilgængelige for befolkningen.
Copydan Arkiv blev oprettet som et resultat af medieaftalen for 2007-2010. Her blev der åbnet op for, at DR's enorme guldgrube af gamle programmer skulle digitaliseres og dermed kunne vises igen på nye måder.

Aftalen om Bonanza

I 2008 havde DR's Bonanza-site premiere. Her blev politikernes, DR's og rettighedshavernes fælles ønske om at bruge det gode indhold fra DR's arkiver igen til virkelighed. Aftalen om Bonanza er den første aftale, som Copydan Arkiv indgik med DR. Aftalen gav tv-stationen mulighed for at lægge store dele af sit arkiv på nettet - enten i fuld længde eller som klip. Det, vi i dag kender som Bonanza, hvor man som bruger kan gense en masse gamle udsendelser inden for forskellige genrer som drama, dokumentar, satire, sport, historiske programmer og meget mere.
Herudover har aftalen givet DR mulighed for at lægge indholdet på hjemmesiden danskkulturarv.dk.

Flere aftaler med DR

I 2009 trådte endnu to aftaler i kraft. Aftalerne gav DR mulighed for at genudsende hele eller dele af udsendelser fra arkivgemmerne på nichekanalerne DR K og DR Ramasjang. Aftalerne omfatter både DR's egne produktioner og visse eksterne produktioner, som er bestilt af DR.
Den seneste aftale mellem Copydan Arkiv og DR trådte i kraft den 1. januar 2019 og omfatter mere arkivmateriale end de tidligere aftaler. Aftalen giver blandt andet befolkningen mulighed for at se mere dansk drama og arkivstof på DR 2 og DR Ramasjang samt på dr.dk.

Helt konkret har DR under visse betingelser mulighed for blandt andet at vise 170 timers nyere drama, herunder som noget nyt nyere børnedramaproduktioner, mulighed for at lægge 500 timers redaktionelt udvalgt DR-arkivstof på dr.dk samt mulighed for at bruge klip fra nyere dramaserier og andre DR-programmer i den daglige programproduktion. Aftalen sikrer samtidig betaling til danske rettighedshavere for de programmer, de har været med til at skabe og har ophavsret til.

Samarbejde mellem rettighedshavere og DR

Rettighedsorganisationerne og kulturbranchen har gennem aftalerne om at lukke op for arkiverne taget et fælles ansvar for at bevare alt det gode indhold og give det nyt liv. I de fleste tilfælde bliver vederlaget for udsendelse på fx DR's nichekanaler som DR Ramasjang lavere end det oprindelige genudsendelseshonorar. Men det har været vigtigere fra rettighedshavernes og branchens side at vække de gamle udsendelser til live igen, så de kan komme befolkningen til gode mod et beskedent vederlag frem for at lade dem samle støv i arkiverne.

Medlemsorganisationerne fordeler pengene

DR betaler årligt for DR's brug af arkivmaterialet. Medlemsorganisationerne, der tilsammen repræsenterer alle de kunstnere og kulturproducenter, som har en aktie i tilblivelsen af indholdet og dermed også rettighederne, fordeler herefter vederlagene til de mange individuelle rettighedshavere. På den måde har rettighedshavernes organisationer påtaget sig ansvaret for den administration, der gør hele projektet med at give danskerne adgang til arkiverne muligt.