Gå til indhold Slice Created with Sketch.

Når du har rettigheder til indhold fra DR's arkiver

Kvinde ser tv på sin mobil | © Jeppe Willum Kejser
Kvinde med høretelefoner der ser tv på sin mobil

Hvor får jeg mere viden om arkivaftalerne med DR?

Kontakt den organisation eller forening, der varetager dit arbejdsområde, for at høre mere om, hvorvidt Copydan Arkiv har relevans for dig.

Hvis du har spørgsmål til Copydan Arkiv eller er i tvivl om, hvem der kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvorfor er honoreringen på nichekanaler anderledes?

Måske undrer du dig over, at honoreringen på DR2 og DR Ramasjang ikke svarer til den normale genudsendelsestakst på DR's hovedkanaler, pt. alene DR1. Det skyldes, at der normalt er færre seere på de kanaler i forhold til fx DR1. Der er altså tale om ”ekstra” genudsendelsesminutter.
Der gælder som udgangspunkt en holdback-periode på 6/10 år fra udsendelsen blev sendt første gang, eller at produktionen har haft en almindelig udsendelse og et genkøb til normale takster, før udsendelse på nichekanalerne kan ske efter arkiv-aftalerne.

Hvis du har brug for at vide mere, så er du velkommen til at kontakte os.

Påvirker arkivaftalerne genudsendelse på DR1?

Nej, arkivaftalerne omfatter ikke normal genudsendelse på DR1. Honorering for genudsendelse på DR1 sker efter den oprindelige kontrakt. Klip fra arkivproduktioner kan dog i visse tilfælde benyttes i nye produktioner, der sendes på DR1.

Hvad hvis jeg ikke vil vises på nichekanalerne?

Måske har du overvejet, hvilke muligheder du har, hvis du ikke vil vises på nichekanalerne (DR2 og DR Ramasjang), hvor honoreringen er anderledes, men insisterer på at blive betalt for genudsendelserne. Er det tilfældet for dig, så har du mulighed for at nedlægge et individuelt forbud mod visningen. Du bør så være opmærksom på, at du dermed vil blokere for de andre medvirkendes indtjening. Da programmet ikke har været vist i en årrække, er der næppe stor sandsynlighed for, at det bliver genudsendt til den oprindelige pris.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for at høre mere om dine muligheder.

Pige holder fjernbetjening | © Jeppe Willum Kejser
Pige der sidder og ser tv og holder fjernbetjeningen i hånden

Hvem får de penge, som ikke udbetales individuelt?

Du har måske overvejet, hvad der sker med de midler, som ikke kan udbetales individuelt. Copydan Arkiv sender alle midler, modtaget fra DR, videre til medlemsorganisationerne, som beslutter, hvordan de bliver brugt. De kan fx fordeles blandt øvrige medlemmer eller bruges til sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål.

Klaptræ til filmoptagelse | © Jeppe Willum Kejser
Klaptræ til filmoptagelse

Hvad er det juridiske aftalegrundlag for arkivaftalerne?

Copydan Arkiv har indgået aftalerne med DR i kraft af Copydans rolle som repræsentant for flere end 60.000 rettighedshavere. Copydan Arkiv er et samvirke mellem rettighedshavere inden for genudsendelse af radio- og tv-udsendelser i arkiver. Copydan Arkiv er godkendt som aftalepart af Kulturministeriet, og er et af de seks selvstændige Copydan-rettighedsselskaber, som er ejet af 25 forskellige rettighedsorganisationer fra kulturindustrien i Danmark.

Aftalerne mellem Copydan Arkiv og DR er godkendt af alle involverede medlemsorganisationer. Aftalerne mellem Copydan Arkiv og DR gælder for alle rettighedshavere inden for aftalens fagområde. Både for de rettighedshavere, som er medlem af organisationen og ikke-medlemmer, som er under det samme fagområde. Dette er en følge af ophavsretslovens § 30 a.

Hvad er forholdet mellem arkivaftalerne og andre aftaler med DR?

Selvom du måske i forvejen har en aftale med DR omkring en given produktion, vil arkivaftalerne med DR i langt de fleste tilfælde fungere som et tillæg til denne kontrakt. Mange produktioner er af ældre dato, og her har parterne i kontrakten typisk ikke inkluderet formuleringer omkring brug online eller genudsendelser på nichekanaler som DR2 og DR Ramasjang.

Hvis du har brug for at vide mere, så er du altid velkommen til at kontakte os.