Kulturministeriet i København | © Jeppe Willum Kejser
Kulturministeriet

Copydan Arkiv er som de fem andre Copydan-foreninger, godkendt af Kulturministeriet til at benytte aftalelicens.

I praksis går aftalelicens ud på, at når en organisation som fx Danske Filminstruktører giver Copydan rettigheder til at forhandle på Danske Filminstruktørers vegne, så kan Copydan indgå en aftale, som gælder for alle filminstruktører – både dem, der er medlemmer af forbundet og dem, der ikke er.

For brugerne betyder det, at de kan få dækket alle rettigheder til eksempelvis en digital tjeneste. Det er det, man kalder One-Stop-Shop.

Fakta om aftalelicens

Aftalelicens betyder, at en repræsentativ organisation af rettighedshavere kan indgå aftaler på vegne af alle rettighedshaverne med en bruger om brug af indhold mod betaling for brugen.

Copydan har rettigheder til at forhandle aftaler på vegne af rettighedshaverne. Både dem, der er medlem af en medlemsorganisation og dem, der står udenfor.

Copydan - mandat til at forhandle

Rettighedshaverne og samarbejdspartnere giver Copydan mandat til at forhandle rettigheder på deres vegne og samtidig sikre, at de modtager et rimeligt vederlag, når deres indhold bliver brugt i forbindelse med viderespredning af radio- og tv-kanaler, eller ved brug af audiovisuelt indhold, hvor der sker en masseudnyttelse af ophavsrettigheder.