Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2022


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Den fælles kulturarv skal ud til alle
• Resultat af årets vederlag
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Den fælles kulturarv skal ud til alle

Kunstnere og kulturproducenter oprettede Copydan Arkiv i 2007 med det formål at sikre, at DR’s enorme guldgrube af programmer, som repræsenterer den fælles kulturarv, kunne komme ud til befolkningen. Den første aftale, som blev indgået, blev benyttet af DR til at oprette Bonanza, som er et website, hvor en begrænset andel af kulturarven i DR’s arkiver
kan streames fra. Siden er der kommet andre aftaler til, efterhånden som DR har haft ønsker om yderligere brug af udsendelser.

Rettighedshaverne i regi af Copydan Arkiv har altid arbejdet for at sikre, at denne store kulturarv er tilgængelig for alle danskere. Men mange danskere har desværre fortsat ikke kendskab til alt det gode indhold, der ligger. Alt lige fra gamle dramaproduktioner, børneudsendelser, historiske udsendelser og vigtige dokumentarer, som alt sammen repræsenterer vores fælles samfund og kultur.

I juni 2023 blev der indgået en ny medieaftale mellem regeringspartierne (Socialdemokratiet, Venstre og Moderate) og SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Forligspartierne er enige om vigtigheden i at få kulturarven ud til alle, og DR skal derfor stille kurateret indhold til rådighed i et særligt univers på DRTV. Samtidig skal Det Kongelige Bibliotek etablere en søgbar adgang for borgerne til arkivmaterialet fra DR.

Resultat af årets vederlag

Årets vederlag er steget fra 73,6 mio. kr. i 2021 til 75,3 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes indeksering af aftaler. De samlede omkostninger udgør 0,1 mio. kr. i 2022 og er på niveau med omkostningerne i 2021.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

I EU er der gennemført ensartede regler for rettighedsorganisationer som Copydan omkring transparens mv. og formelt sker dette via den årlige rapportering. Årsrapporten indeholder således en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere samt vederlag, der afregnes til udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 21 i årsrapporten.

På hjemmesiden kan man læse meget mere om foreningens arbejde, rettighederne, betalingerne og om hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter samlet får en fair betaling for deres arbejde og værker, når virksomheder laver forretning på deres indhold.