Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport for 2017

Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Aftaler sikrer lettere adgang til DR’s udsendelser
  • Ændret omkostningsfordeling
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Aftaler sikrer lettere adgang til DR’s udsendelser

Copydan Arkiv og DR har indgået aftaler, der sikrer, at seerne har adgang til store dele af DR’s arkivudsendelser enten i fuld længde eller som klip. Det har blandt andet resulteret i Bonanza-sitet, som havde premiere i 2008, og som giver adgang til mange tusinde timers film, tv og radio til glæde for alle borgere.

Aftalerne har i 2017 givet kunstnere og kulturproducenter et vederlag på i alt 74,3 mio.kr. mod 55,9 mio. kr. i 2016. Udviklingen skyldes primært indgåelsen af en tillægsaftale om Bonanza-sitet, der indgår under vederlag med 18,1 mio.kr., hvor 12 mio. kr. kan henføres til årene 2015 og 2016.

Ændret omkostningsfordeling

De administrative omkostninger til ordningen udgjorde i 2017 777.000,- kr. mod 83.000,- kr. i 2016.

Stigningen i omkostningerne skyldes primært den interne fordeling af omkostninger mellem de fire Copydan AV-foreninger.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne kan læses i rapporterne nedenfor.