Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2020


Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Aftale med DR giver danskerne adgang til stor kulturskat
  • Vederlag på forventet niveau
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Aftale med DR giver danskerne adgang til stor kulturskat
Copydan Arkiv og DR har pr. 1. januar 2020 fornyet den del af Arkivaftalen, der ikke omfatter det søgbare arkiv. Aftalen giver blandt andet befolkningen mulighed for at se mere dansk drama og arkivstof fra DR’s nichekanaler.

Vederlag på forventet niveau
Årets vederlag er på niveau med det forventede og blev i alt 74,2 mio.kr. mod 64,6 mio.kr. i 2019. Stigningen i vederlaget skyldes den nye hovedaftale med DR.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke
Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 19 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere