Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2019


Overordnet kan følgende fremhæves:

  • Aftale med DR fornyet
  • Vederlag på forventet niveau
  • Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Aftale med DR fornyet

DR’s arkiv af tv- og radioudsendelser rummer flere hundrede tusinde timers audiovisuelt indhold. Både det
nye og det gamle indhold i DR’s arkiv er af væsentlig betydning for danskerne. Via en aftale med rettighedshaverne,
som har skabt eller medvirker i indholdet, får DR adgang til at bruge indholdet på de måder, som
DR ønsker i dag.
Den tidligere aftale med DR fra 2015 om genanvendelse af DR’s arkiv ophørte ved udgangen af 2019 og er
erstattet af en ny hovedaftale gældende fra og med 2020.

Vederlag på forventet niveau

Årets resultat efter omkostninger er på niveau med det forventede og blev i alt 63,8 mio. kr. mod 62,5 mio. kr. i 2018.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke
Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 21 i årsrapporten.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker. Læs mere