Mapper og papirer | © Jeppe Willum Kejser
Mapper og papirer

Årsrapport 2021


Overordnet kan følgende fremhæves:

• Aftale med DR giver danskerne adgang til stor kulturskat
• Årets vederlag påvirket af negativ forrentning
• Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Aftale med DR giver danskerne adgang til stor kulturskat

Copydan Arkiv blev oprettet i 2007 med det formål at gøre det muligt for DR at tilgængeliggøre og bruge store dele af arkivet hos DR enten i fuld længde eller som klip.

I forbindelse med oprettelsen af Copydan Arkiv gav Folketinget en særbevilling på 75 mio.kr. til DR med det formål, at DR’s enorme guldgrube af gamle programmer, som repræsenterer den fælles kulturarv, skulle digitaliseres og formidles til befolkningen. Samtidigt blev der indført en ordning (aftalelicens), således at rettighedshavere og brugere kunne indgå aftaler om vilkår og vederlag for brug af kulturarven.

Den første aftale, som blev indgået, blev benyttet til at oprette Bonanza, som er et website, hvor en begrænset andel af kulturarven i DR’s arkiver kan streames fra. Siden er der kommet andre aftaler til, efterhånden som DR har haft andre ønsker om at bruge udsendelser, som er produceret tidligere hen.

Årets vederlag påvirket af negativ forrentning

Årets vederlag er faldet fra 74,2 mio.kr. i 2020 til 73,6 mio.kr. i 2021. Faldet i vederlaget skyldes, at omkostninger til forrentning af vederlag er stedet fra -0,4 mio.kr. i 2020 til -1,2 mio.kr. i 2021. Årets vederlag ekskl. forrentning er på niveau med det forventede.

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag og i Copydans virke

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsorganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejdspartnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 21 i årsrapporten.

På hjemmesiden kan man læse mere om foreningens virke og om, hvordan vederlagene er en grundpille i det kulturelle kredsløb i Danmark og er med til at sikre, at skuespillere, musikere, filmfotografer, instruktører, journalister, manuskriptforfattere, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kulturproducenter får en fair betaling for deres arbejde og værker.