Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Bag optagelserne til awardshowet 'Guldtuben' | © STV
Bag optagelserne til awardshowet 'Guldtuben'

Copydan Arkiv er en nonprofit-forening stiftet af de organisationer, som repræsenterer de mange tusinde kunstnere og produktionsselskaber, der gennem tiden har bidraget til produktionen af tv-udsendelser i DR.

Medlemsorganisationerne fordeler selv pengene 

DR betaler et fast, årligt beløb for brugen af arkivmaterialet. Medlemsorganisationerne, der tilsammen repræsenterer alle de kunstnere og producenter, som har medvirket i indholdsproduktionen, fordeler herefter vederlagene til de mange rettighedshavere. 

Det sker, at en lille del af midlerne ikke kan udbetales individuelt. De midler kan fx fordeles blandt øvrige medlemmer eller bruges til sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål.

Copydan Arkiv har i henhold til vedtægterne ingen formue, idet hele årets resultat udbetales til rettighedshaverne.

I 2017 fik foreningen vederlag på 74,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. gik til administration og andre udgifter forbundet med at drive foreningen. Det blev 73,5 mio. kr. til fordeling blandt rettighedshaverne.

Repræsentationsaftaler

Copydan Arkiv har repræsentationsaftaler og udveksler vederlag med udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer for en række af foreningens medlemsorganisationer, jf. vedtægternes § 4.3. Der er indgået aftaler med følgende organisationer (listen opdateres løbende): AIPA (Slovenien), ALCS (Storbritannien), ASDACS (Australien), Copyswede (Sverige), IHM (Island), Kopiosto (Finland), Norwaco (Norge), OAZA (Tjekkiet), SACD/SCAM (Frankrig), SSA/SUISSIMAGE (Schweiz), VG Bild-Kunst (Tyskland), VG WORT (Tyskland) og ZAPA (Polen).